ពោធិសែនជ័យ

Por Sen Chey - Phnom Penh, Find properties apartments, house, villa, condominium, flat, office space, building, land, factory and all properties in Por Sen Chey.

Sort By:  
Land for sale in Porsenchey
For Sale

ដីសំរាប់លក់នៅពោធិ៍សែនជ័យ

ដីសំរាប់លក់នៅពោធិ៍សែនជ័យ, សម្រាប់ការសាងសង់ផ្ទះល្វែងឬវីឡាសម្រាប់ការវិនិយោគទីផ្សារនៅជិត, នៅជិតសាលាឯកជននិងជាសាធារណៈនៅក្បែរធនាគារ, នៅក្បែរម៉ាស៊ីនអេធីអឹម, នៅក្បែរសណ្ឋាគារភោជនីយដ្ឋាននៅជិតគ្លីនិកជិត។ ពត៌មានលំអិតពីអចលនទ្រព្យ: តម្លៃ: 240,000 $… More Details

$240,000
land for sale on Road No 4
For Sale

ដីសម្រាប់លក់នៅលើផ្លូវជាតិលេខ 4

ដីសម្រាប់លក់នៅលើផ្លូវជាតិលេខ 4, ជាការល្អសម្រាប់ការវិនិយោគសាងសង់រោងចក្រ, ការកសាង, បូរី, ឃ្លាំង។ នៅលើផ្លូវធំ, ទីតាំងដែលល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកវិនិយោគទាំងអស់។ ពត៌មានពីអចលនទ្រព្យ:… More Details

$130 /m2