កណ្តាល

Kandal - Cambodia real estate, Find properties in Kandal apartments, house, villa, condominium, flat, factory, land, commercial real estate.

Sort By:  
Villa in Ta khmao for sale
For Sale

វីឡានៅតាខ្មៅសម្រាប់លក់

វីឡានៅតាខ្មៅសម្រាប់លក់, ស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ល្អនៃក្រុងតាខ្មៅ, នៅមិនឆ្ងាយពីទីផ្សារ, សាលារៀន។ ពត៌មានពីអចលនទ្រព្យ: តម្លៃ: 310,000 $ បន្ទប់គេង:… More Details

$310,000
Land for sale in Krong Ta Khmao
For Sale

ដីសំរាប់លក់នៅក្រុុងតាខ្មៅ

ដីសំរាប់លក់នៅក្រុុងតាខ្មៅ, នៅជិតសាលានិងទីផ្សារ, ទីផ្សារនៅជិត, នៅជិតសាលាឯកជននិងជាសាធារណៈនៅក្បែរធនាគារ, នៅក្បែរម៉ាស៊ីនអេធីអឹម, នៅក្បែរសណ្ឋាគារភោជនីយដ្ឋាននៅជិតគ្លីនិក ពត៌មានពីអចលនទ្រព្យ: តម្លៃ: $… More Details

$380,000