កំពត

Kampot

Sort By:  
Land for sale in Kampot
For Sale

ដីសំរាប់លក់ក្នុងខេត្តកំពត

ដីសំរាប់លក់ក្នុងខេត្តកំពត, មានប្រភពទឹកនិងអគ្គិសនី, ដោយផ្ទាល់ទៅផ្លូវធំ, ដីស្រស់ស្អាតសម្រាប់ម្រេចរោងចក្រ ពត៌មានពីអចលនទ្រព្យ: តម្លៃ: $ 7000 /… More Details

$7 /m2
Investment Land for sale in Kampot
For Sale

ដីធ្លីសម្រាប់ការវិនិយោគសម្រាប់លក់នៅខេត្តកំពត

ដីធ្លីសម្រាប់ការវិនិយោគសម្រាប់លក់នៅខេត្តកំពត, ល្អសម្រាប់ គោលបំណង កសិកម្ម រួចទៅហើយ អគ្គិសនី ត្រូវបានភ្ជាប់ផ្លូវ ល្អសម្រាប់ការ ដឹកជញ្ជូន… More Details

$35 cent/m2